MENU

by • 25 juni 2014 • Geen categorieReacties (0)12510

Opinie | In 2018 heeft niemand meer een autoverzekering

De autoverzekering zoals we die vandaag de dag kennen, bestaat door de introductie van de zelfrijdende auto in 2018 niet meer. Een stevige opinie en uitspraak! Een uitspraak die we zullen toelichten aan de hand van de ontwikkeling in de automotive sector en de impact daarvan op autoverzekeringen.

Doorontwikkeling van de auto

De status en snelheid van de doorontwikkeling van de auto is in diverse rapporten beschreven en aangetoond. Tot voor kort werd de auto volledig door de bestuurder bediend en ondersteuning van systemen was vooral passief (zie in onderstaande tabel: ‘Driver only’). Tegenwoordig zijn er al auto’s op de weg die gedeeltelijk autonoom de bestuurder actief ondersteunen en verrichtingstaken uitvoeren (‘Partial Autonomy’). Voornaamste voordelen voor bestuurders: comfort, gemak en verhoging van de veiligheid.

 

De verwachting is dat al in 2018 de nu nog in prototype gehanteerde technieken voor ‘Higly Autonomy’ beschikbaar komen. Niet alleen voor het topsegment zoals de Mercedes S-klasse, maar ook voor de reguliere consumentenmarkt. Een fase in de ontwikkeling van de auto waarbij de auto grotendeels zelfrijdend is en de berijder nog steeds alert moet zijn en direct moet kunnen ingrijpen als de auto daar het signaal voor geeft. Naast de eerder vermelde voordelen voor bestuurders, geldt hierbij ook dat een verhoging van de veiligheid zich vertaalt naar positieve economische effecten . Denk hierbij aan minder ongevallen, milieubelasting en files die zich doorvertalen naar positieve economische effecten en inzittenden die zich meer ontspannen bewegen tussen locaties.

Bovenstaande effecten worden versterkt door zichtbare trends ten aanzien van het delen van auto’s, het aantrekken van de economie, het kunnen communiceren van voertuigen onderling en de mogelijkheid om de door de auto opgeslagen data te analyseren om verbeteringen door te kunnen voeren.

Impact doorontwikkeling auto op autoverzekeringen

De zelfrijdende auto zorgt voor een wijziging van risico’s. De te verzekeren auto’s zullen immers significant wijzigen ten opzichte van vandaag voor wat betreft gedrag, aard, omvang, kans, etcetera. Studies hebben aangetoond dat de zelfrijdende auto’s tussen de 65 en 90% minder enkel- en meervoudige schadegevallen zullen veroorzaken! Dit heeft minder schadegevallen en aanvankelijk hogere schadebedragen tot gevolg. Calculaties en prognoses tonen echter aan dat premies aanzienlijk zullen gaan dalen. De verwachting is zelfs tot wel 60%. Bij een penetratiegraad van 2 tot 5% zelfrijdende auto’s ervaart de totale bestaande autopopulatie als een positief effect van de zelfrijdende auto. Doordat bestaande auto’s en zelfrijdende auto’s gelijktijdig gebruikt worden, veranderen de risico’s en schade(afhandeling). Hierdoor treedt ook voor deze auto’s een daling van risico’s en dus premies op.

Het palet van risicobepalende factoren wijzigt en wordt datagestuurd (minder stochastisch, meer voorspellend). Active pricing en risk based pricing zullen dynamisch en object- en klantspecifiek worden toegepast (mass-customization). De termijn waarbinnen definitieve bepaling van de schadelast (inclusief in- en uitlooprisico’s) wordt korter. Naast voordelen ten aanzien van regres en settlement leidt dit ook tot het aanhouden van lagere voorzieningen op lopende claims. Ook is de verwachting dat de noodzaak tot herverzekeren afneemt.

Er ontstaat een diversiteit aan business- en distributiemodellen bij deze vermenging. De autoverzekering die we nu kennen voor bestaande auto’s, zal in 2018 aan wijzigingen onderhevig zijn. Dit leidt tot een toenemende complexiteit van organisaties. Uiteindelijk leidt dit tot druk op de marge en kosten door leegloop van de huidige verzekeringsportefeuilles. Hierdoor ontstaat de noodzaak tot het aanhouden low-cost en run-off portefeuilles. Ook ontstaat de noodzaak om klanten die niet mee kunnen of willen gaan in de innovatieve ontwikkeling te blijven bedienen op een manier die hen bevalt. Dit heeft gevolgen voor zaken als postbezorging, telefoonverkeer, tussenpersonen, formulierenstromen, papieren voorwaarden en polis, etcetera.

Externe veranderingen hebben gevolgen voor de interne organisatie en processen van bedrijven. Het data- en analysegericht denken komt centraal te staan. Dit heeft directe gevolgen voor o.a. actuariaat en productmanagement. De focus van schadeverzekeraars verschuift van schade (beheersing en herstel) naar preventie, analyse en (dienst)ontwikkeling. Dit vertaalt zich door naar interne structuren en FTE bezettingen.

Er komt, naast kwaliteit en innovatie, meer nadruk op versnelling van de time-to-market. Zowel voor nieuwe producten en diensten als wijzigingen in bestaande producten en dekkingen. Gewenste versnelling van de time-to-market is alleen mogelijk als interne processen sterk worden ingedikt en versimpeld. Vooral productontwikkeling, product approval en pricing en riskprocessen komen in aanmerking voor deze versimpeling.

De onzekerheid van ontwikkelingen lijkt groot en 2018 lijkt nog ver weg te liggen. De impact op verzekeraars is echter nu al groot. Gezien de al bestaande uitdagingen van verzekeraars zoals overvolle operationele- en veranderkalenders, verdere STP integratie, reductie van kosten, rationalisatie van systemen en portefeuilles als het voldoen aan wet- en regelgeving zorgen er voor dat de ogen niet of nauwelijks vooruit zijn gericht.

Het advies aan partijen in de verzekeringsbranche is dan ook om snel te starten met het maken van houtskoolschetsen. Start het vormgeven van de organisatie op basis van de principes van exponentiële groei. Ontwerp nieuwe businessmodellen en samenwerkingsvormen en stel deze vast om nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden direct te adopteren en toe te passen. Nog voordat het als trend wordt opgemerkt. Denk na over hoe zich dit vertaalt in producten en diensten, opbouw van premies en definieer een nieuwe set van risicobepalende factoren.

Start met een oriëntatie en stel toekomstscenario’s vast. Deel eerste indrukken en stel potentiële impacts (high-level implicaties) vast. Maak keuzes ten aanzien van de strategische veranderportefeuille met betrekking tot focus en prioriteit (sense of urgency), maak het innovatiebelang voor de organisatie expliciet en geef mandaat aan veranderteams om hier op door te pakken.

NB: in dit artikel zijn effecten en gevolgen van innovators en potentiële nieuwe toetreders buiten beschouwing gelaten. Dit artikel geeft slechts een beknopte toelichting op de uitspraak ‘in 2018 heeft niemand meer een autoverzekering’. Wij komen graag bij u langs om dit onderwerp verder toe te lichten en te bespreken wat Mobilee voor u kan betekenen.

Zie onze gegevens vermeld onder ‘contact’.

Door: Anna van Tienhoven | Senior Consultant Mobilee management & advies

FacebookGoogle+TwitterEmailLinkedInPinteresttumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>