MENU

by • 26 juni 2014 • Geen categorieReacties (0)1566

Blog | De impact zit ‘m soms in kleine dingen

Blog over de ontwikkelingen van de autopopulatie en -modellen en de impact die dit heeft op autoverzekeringsportefeuilles en de schadeketen. Overwegingen hoe deze effecten middels continue product reviews sneller zijn vast te stellen door en vanaf de werkvloer.

Je kent ze vast wel, de zeer kleine automodellen met ‘aanlokkelijke’ namen, zoals Citigo, Up!, 108, C1, Picanto en Twingo. Automodellen die voor nog geen tienduizend euro vaak compleet uitgerust worden geleverd. Deze kleine type auto’s fleuren in frisse kleuren het straatbeeld op. Hun populariteit danken ze niet alleen aan hun omvang en relatief lage aanschafkosten. Aantrekkelijke fiscale regelingen (lage BPM en wegenbelasting) en de aanhoudende crisis zijn minstens zo belangrijk.

De kleinere automodellen wegen zo’n 800 a 900 kilo. Dit is flink onder het gemiddelde gewicht van 1200 kilo en een behoorlijk verschil met terreinauto’s en SUV die al snel meer dan 2000 kilo wegen. Naast een lage aanschafprijs hebben deze auto’s vaak ook een lagere verzekeringspremie. Deze premie wordt bepaald op basis van verschillende premiebepalende factoren, waaronder het gewicht. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Is een kleinere auto niet dubbelop kwetsbaar geworden (diefstal niet meegerekend)? Is hij niet minder zichtbaar in het verkeer? Wordt een kleine auto niet minder ondersteund door actieve systemen, waardoor de risico’s op ongelukken groter zijn? De materiële schade neemt toe door relatief hoge herstelkosten. Garages en verzekeraars verklaren kleinere auto’s sneller total loss en herstellen ze niet meer. Niet alleen de materiële schade, maar ook de risico’s met betrekking tot letselschades nemen toe. Bij een botsing treedt er meer en vaak ook complexer letsel op.

Het gewicht als premiebepalende factor is in mijn ogen dus een negatieve uitschieter geworden bij de risicobepaling. Niet alleen ten aanzien van de bezitter en verzekeraar van de kleine auto, maar voor autobezitters en verzekeraars in het algemeen. Er treedt dus een vermenging van risico’s op. Voor risico en premiebepaling moet dus ook naar het risico en de onderlinge effecten daarvan ten opzichte van de gehele autopopulatie gekeken worden.

Deze vermenging van risico’s heeft grote gevolgen voor tarifering, dekking en voorwaarden en is door de meeste verzekeraars nog niet ‘gerepareerd’. Dit probleem had relatief snel onderkend kunnen worden als er continue productieviews hadden plaatsgevonden. Maar dan wel productieviews die verder gaan dan het tegen het licht houden van portefeuille, resultaten, prijs, concurrentie, marktaandeel en -groei. Acceptanten en schadebehandelaars zien dit soort bewegingen en signalen redelijk snel, maar worden vaak te beperkt gehoord en betrokken bij zowel reviews als tarief- en productontwikkeling.

Ik verwacht dat de opmars van de kleine auto zich verder zal doorzetten. Niet alleen vanuit de eerder genoemde fiscale en kostenoverwegingen, maar ook door andere sociale en maatschappelijke trends en ontwikkelingen. Denk aan de voortdurende ontvolking van plattelandsregio’s en vergaande verstedelijking. Ook de auto als dienst, als gevolg van de deeleconomie ontwikkelt zich snel. Hierbij is de auto geen eigen bezit meer, maar maakt men gebruik van elkaars of centraal gefaciliteerde auto’s (bijv. Car2Go, ZipCar, SnappCar, Peerby). Beide ontwikkelingen zorgen voor toename van de vraag naar kleine en milieu-ontlastende voertuigen. Deze effecten zullen zich, binnen een andere context, ook voordoen bij de introductie van de zelfrijdende auto en ook al bij de auto die in hoge mate autonoom is. Het potentieel voor de verzekeraar is met tot 85% minder enkel- en meervoudige ongevallen enorm. Zie hierover ook de artikelen blogs die eerder zijn gepubliceerd op deze site.

Verzekeraars hebben het afgelopen decennium al wel stappen gezet. Medewerkers hebben leren werken en omgaan met kort cyclisch verbeteren (PDCA). Ook heeft Acceptanten en schadebehandelaars zien dit soort bewegingen en signalen redelijk snel, maar worden vaak te beperkt gehoord en betrokken bij zowel reviews als tarief- en productontwikkeling. Externe factoren, onderlinge wisselwerking, trends en (product)innovaties worden echter nog beperkt meegenomen en reviews kennen nog geen continu karakter. LEAN en PARP zouden, beiden als instrumenten, in het verlengde van en gecombineerd met elkaar dus wel eens voor accelerator kunnen zorgen!

Onderstaand enkele overwegingen waar iedere verzekeraar vandaag al mee kan beginnen:

  • Breid de dagelijkse LEAN stand-ups van uw operationele afdelingen uit met feedback sessies waarin productinhoudelijke aspecten en ontwikkelingen aan bod komen.
  • Neem tijd en ruimte om boven de verzekeringstechnische materie van alledag uit te stijgen om innovatie in perspectief te plaatsen.
  • Speel in op disruptieve innovaties. Pas hier het adaptievermogen en time to market van de organisatie op aan (Kodak deed dit te laat en is failliet).
  • Richt een co-creatie platform in waarbij spelers uit de hele waardeketen zijn betrokken. Dus inclusief de klant, autofabrikant, acceptant, schadebehandelaar, intermediair en schadehersteller.
  • Breng continue productreviews in de praktijk en voer dit in de nabije toekomst met gebruik van Big Data geautomatiseerd door.

De kracht van de verzekeraar van de toekomst ligt in transparantie. De kracht en snelheid om data te analyseren, combineren en interpreteren ligt in de toepassing Big Data. Ga niet alleen uit van de kennis en ervaringen van dit moment. Welke onzekerheid de toekomst ons ook biedt: zuig kennis op, leer, pas toe, stel bij, meet, analyseer en begin opnieuw.

Onderwerpen – komende blogs en opinieartikelen

  • In de blog van eind juli zal verder worden stil gestaan bij de ‘nieuwe’ premiebepalende factoren van de autoverzekering anno 2018.
  • In de blog van augustus zal verder worden ingegaan op innovatiecultuur en de effectiviteit van cultuur en innovatie bij de (door!)ontwikkeling van schadeproducten.

Door: Anna van Tienhoven | Senior Consultant Mobilee management & advies

FacebookGoogle+TwitterEmailLinkedInPinteresttumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>