MENU

by • 19 november 2014 • Geen categorieReacties (0)1174

Opinie | Hoe lang houdt solidariteit stand?

De ontwikkeling van hoog autonome en zelfrijdende auto’s gaan razend snel. Een grote verzekeraar heeft hierover een grappige TV-reclame gemaakt, die inspeelt op de gevolgen van deze ontwikkelingen. De reclame toont een zelfrijdende auto in een grote stad: deze trekt zo erg de aandacht van alle omstanders, dat dit tot ongelukken en schades leidt. Conclusie is dan ook: wat er ook gebeurt, bij deze verzekeraar bent u goed verzekerd!

Door deze TV-reclame wordt op een leuke manier duidelijk gemaakt dat met de introductie van hoog autonome en zelfrijdende auto’s het verkeer en het deelnemen daaraan gaat veranderen. In eerste instantie zal het aantal hoog autonome auto’s toenemen. Daarna zullen ook zelfrijdende auto’s hun intrede doen.

Duidelijk is dat in aanvang het aantal hoog autonome en zelfrijdende auto’s nog gering is en het merendeel van de auto’s in het verkeer nog bestuurd wordt door mensen. Duidelijk is dat voor deze hoog autonome en zelfrijdende auto’s het aantal schadegevallen drastisch zal afnemen. Daar staat tegenover dat het herstel van een eventuele schade aan een hoog autonome of zelfrijdende auto door de toegepaste technologieën meer zal kosten dan de schade aan een traditionele auto met bestuurder. Desondanks zal de gemiddelde schadelast per object uiteindelijk aanzienlijk teruglopen.

Invloed op verzekeringspremie
De verwachting is dat door het afnemen van de schadelast op hoog autonome en zelfrijdende auto’s de verzekeringspremies zullen dalen. Zeker als de balans tussen het aantal hoog autonome- en zelfrijdende auto’s en traditionele auto’s is omgeslagen. De totale omslag zal nog vele jaren duren, maar duidelijk is dat er voor autoverzekeraars een uitdagende toekomst ontstaat.

Solidariteitsbeginsel
Voor de huidige manier van (auto)verzekeren geldt het solidariteitsbeginsel: het recht op en de hoogte van een uitkering zijn onafhankelijk van het betalen van premies. Met andere woorden: het collectief betaalt de verzekeringspremie om zonodig aan individuen schades te vergoeden. De vraag is hoe lang dit beginsel stand zal houden bij de opmars van de hoog autonome en zelfrijdende auto’s.

Verschuiving van aansprakelijkheid
Door de toepassing van hoogwaardige technologie in hoog autonome en zelfrijdende auto’s is de aansprakelijkheid van de bestuurder (of beter de gebruiker) niet langer aan de orde. De aansprakelijkheid zal deels verschuiven naar de leverancier van de auto (denk aan leasemaatschappij, dealer en/of autofabrikant). Deze partijen zullen vervolgens weer de aansprakelijkheid regelen met de toeleveranciers van de toegepaste technologie (denk aan sensoren, boordcomputers , verkeersgeleidingssystemen etc.). De vraag is dan ook legitiem: wat rest als aansprakelijkheid voor de gebruiker? Sterker nog: wat blijft er nog over om te verzekeren via een autoverzekering?

Klantverwachting
Het is voorspelbaar dat de klant die nu op basis van het solidariteitsbeginsel een verzekeringspremie betaalt, dit uitgangspunt bij de aanschaf van een hoog autonome of zelfrijdende auto ter discussie gaat stellen. Waarom zal de klant, die een aanzienlijk hoger bedrag heeft betaald voor de aanschaf van een hoog autonome of zelfrijdende auto, en zelf nog nauwelijks kans heeft om schades te veroorzaken, meebetalen aan de risico’s van die de bestuurders van de traditionele auto’s (blijven) lopen? Dit effect wordt nog verstrekt dat de aansprakelijkheid van eventuele schades niet langer bij een bestuurder zal liggen, maar bij één of meerdere leveranciers. Wat rest is een casco-dekking voor schades, die niet door derden zijn veroorzaakt.

Splitsing van solidariteit
De geschetste ontwikkelingen zullen ervoor zorgen dat het huidige solidariteitsbeginsel binnen een traditionele (auto)verzekeringsportefeuille door de klant niet langer geaccepteerd worden.

Een advies zou kunnen zijn om het verzekeringsproduct voor hoog autonome en zelfrijdende auto’s volledig los van de bestaande (auto)verzekeringsportefeuille te ontwikkelen en te vermarkten.

Hierdoor kan de traditionele (auto)verzekeringsportefeuille volgens het bestaande systeem van solidariteit in stand blijven. Nadelig gevolg voor de klant is hoogstwaarschijnlijk dat de verschuldigde premies op termijn zullen stijgen door de grotere risico’s en een afnemend aantal verzekerde objecten. Dit effect zal overigens de aanschaf van een hoog autonome of zelfrijdende auto’s stimuleren.

Voor de hoog autonome en zelfrijdende auto’s ontstaat een nieuwe portefeuille voor bestuurders/gebruikers, die collectief de andersoortige (casco) risico’s op basis van het solidariteitsprincipe wensen te verzekeren. Hier is te voorzien dat de premies op termijn zullen dalen door het toenemend aantal gebruikers van hoog autonome en zelfsturende auto’s en omdat door de doorontwikkeling van de toegepaste technologieën de risico’s verder zullen afnemen.

Deze splitsing lijkt ons voor de klant een goede oplossing. De argumenten zijn goed uitlegbaar en verdedigbaar.

Benieuwd naar uw mening
Mobilee vertaalt technologische ontwikkelingen naar de gevolgen voor de schadeverzekeringsmarkt. Distributiemodellen, producten en dienstverlening van de gehele schadeketen veranderen significant. Met het delen van informatie, in de vorm van beelden, informatie en blogs, willen we als Mobilee prikkelen en een dialoog op gang brengen met als titel “Venster naar de toekomst, het nieuwe verzekeren”.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar uw mening. Discussieert u met ons mee? Dat kan via onze website schade.mobilee.nl  of via Twitter # VndT.

Door: Paul de Jongh | Senior Consultant Mobilee management & advies

FacebookGoogle+TwitterEmailLinkedInPinteresttumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>