MENU

by • 2 mei 2014 • VideoReacties (0)3749

Ontwikkeling van de Schadeverzekeringsmarkt

Door de exponentiële groei van technologie veranderen complete industrieën en bedrijven, maar ook onze persoonlijke levens. Verschillende technologische trends versterken en beïnvloeden elkaar. Dit heeft grote gevolgen voor producten en levende organismen. De digitale en fysieke wereld, mens en machine, biologie en technologie komen dichter bij elkaar. Zij vermengen en versterken elkaar.

“In 2018 heeft niemand meer een autoverzekering”

Mobilee vertaalt technologische ontwikkelingen naar de gevolgen voor de schadeverzekeringsmarkt. Distributiemodellen, producten en dienstverlening van de gehele schadeketen veranderen significant. Dit vraagt om een andere benadering en het maken van expliciete keuzes door verzekeraars.

Met het delen van informatie, in de vorm van beelden, informatie en blogs, willen we als Mobilee prikkelen en een dialoog op gang brengen. Kortom, een prikkel en een schets hoe de toekomst er in 2018 uit kan zien. Discussieert u met ons mee?

Veranderingen als gevolg van technologische groei leiden tot een ander soort te verzekeren objecten.  Vergaande automatisering van producten en diensten en de integratie hiervan met internet, telemetrie en cloud-diensten leidt tot nieuwe risico’s. Gelijktijdig ontstaat de urgentie om deze risico’s af te dekken. Dit vraagt om een geheel nieuw palet van schadeverzekeringsproducten en bijbehorende diensten:

  • Inzicht in risico’s is meer dan ooit afhankelijk van gebruikersgegevens. Data over gebruikers en objecten zullen steeds vaker automatisch ter beschikking gesteld worden aan de verzekeraar. Dit heeft directe gevolgen voor premie en dekking.
  • Aanvullende dienstverlening is vergaand geïntegreerd en data gestuurd. Hierdoor ontstaan integrale serviceconcepten. Aan het huis gerelateerde verzekeringen (opstal, inboedel, brand), gekoppeld aan diensten als levering van TV, gas, water, licht zijn hier voorbeelden van.
  • Verzekeringen omtrent schade en herstel verschuiven meer en meer naar de achtergrond. Schadeverzekeraars sturen actief op preventie en stellen eisen ten aanzien van (software)updates en alerts.

Om te visualiseren wat de impact van toekomstige ontwikkelingen voor schadeverzekeraars is, heeft Mobilee een animatiefilm ontwikkeld: “De auto van de toekomst in het jaar 2018: zelfrijdend en vol met technische toepassingen”. Met deze animatiefilm toont Mobilee haar visie op de toekomst en helpt  schadeverzekeraars om deze toekomst vorm te geven.

Door: Anna van Tienhoven | Senior Consultant Mobilee management & advies

FacebookGoogle+TwitterEmailLinkedInPinteresttumblr

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>